Patríme do

nadnárodnej siete

outsourcingových spoločností.

Našou filozofiou je poskytovať zákaznícky orientované outsourcingové riešenia v oblasti informačných technológií. Klientom poskytujeme služby outsourcingu našich IT špecialistov a dokážeme pre nich naplánovať, vytvoriť a sprevádzkovať softvérové produkty na mieru na základe ich požiadaviek a potrieb. Poskytujeme tiež komplexný poradenský servis v oblasti vnútropodnikových procesov a IT technológií.

Outsourcing jednoznačne slúži budúcemu úspechu našich zákazníkov. Sme poradcom a súčasne systémovým integrátorom, zabezpečujeme, aby zákazník získal maximálnu hodnotu z našich služieb, ktoré poskytujú pracovníci s bohatými skúsenosťami v oblasti informačných technológií.

Naše služby

Outsourcing IT špecialistov

V rámci tejto služby poskytujeme vysokokvalifikovaným IT špecialistom možnosť pracovať na medzinárodných IT projektoch na Slovensku i v zahraničí.

IT Consulting

V oblasti IT consultingu sa spoločnosť Aqiss špecializuje najmä na podporu, analýzu, optimalizáciu, zabezpečenie, návrh, vývoj a dodávky zákazníckych IS a IT riešení.

Outsourcing vývoja softvéru

Pre našich klientov dokážeme vybudovať tím zložený z vysokokvalifikovaných profesionálov, ktorí sú schopní realizovať dané úlohy.

Správa budov

V portfóliu našich služieb je aj správa administratívnych budov. Zabezpečujeme bezproblémový chod kancelárskych aj prevádzkových priestorov.

Kontakt

Sídlo spoločnosti:
Jégého 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: info@aqiss.sk

IČO: 31 444 865
IČ DPH: SK2020380857
Okresný súd Bratislava I.
Vložka číslo: 18991/B

IBAN: SK64 1111 0000 0013 7082 1003

Property management budovy Bratislava Business Center 3

Property Management

technická správa budovy, manažment nájomných vzťahov

+421 903 281 483
bbc3@aqiss.sk

Finančné oddelenie

fakturácia pravidelných a vyúčtovacích platieb nájomcom

+421 233 000 611
faktury@aqiss.sk