Oznámenie

Týmto Vám oznamujeme, že k rozhodnému dňu 1.7.2019 došlo k zlúčeniu spločnosti JGS Invest, s.r.o., IČO: 35820438, IČ DPH: SK2021592540,
spoločnosti Aqiss, spol. s r.o. IČO: 31444865, IČ DPH: SK2020380857 so spoločnosťou ABCDEF a.s., IČO: 52 339 378, DIČ: 2120994370. Pôvodné kontakty predmetných spoločností zostávajú zatiaľ nezmenené. Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.